Jestem studentką  logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej. Praca z dziećmi przynosi mi dużo radości. Przez 3 lata uczęszczałam jako wolontariusz do szkoły specjalnej, prowadziłam tam zajęcia integracyjne. Zawdzięczam wiele czynnemu udziałowi w mojej dawnej drużynie harcerskiej. W Przedszkolu „Radosne Dzieciaki” zrozumiałam, że praca z dziećmi i poznawanie ich indywidualnego rozwoju zajmuje bardzo ważne miejsce w moim życiu.