Nasze opiekunki rekrutujemy zwracając uwagę na empatyczne podejście do dzieci (które weryfikujemy w trakcie dania adaptacyjnego), optymizm, wrodzoną radość, skłonność do podążania za dzieckiem i jego potrzebami. Zakładamy, że wiedza merytoryczna będzie bardziej przydatna, jeśli zostanie zdobyta przy udziale bezpośredniego doświadczania kontaktów z dzieckiem. Edukujemy nasze opiekunki w duchu filarów, które przyświecają prowadzonej przez nas działalności opiekuńczej. Tworząc przyjazne środowisko pracy zespołowej, zachęcamy do zdobywania i dzielenia się wiedzą nt małego dziecka. Regularnie przypominamy opiekunkom o poszerzaniu własnych horyzontów, wspieramy w aktualizowaniu wiedzy o rozwoju dziecka i sposobach jego wychowania oraz oczekujemy stałego powiększania katalogu pomysłów na wesołe (i bezpieczne) zabawy z naszymi podopiecznymi.